Topovať inzerát.

Postup pri toponaní inzerátu.

 

  • Pošlite sumu podľa cenníka na Náš účet, podľa sumy mi už budeme vedieť na koľko dní chcete topovať.
  • Ako variabilný symbol uveďte číslo inzerátu. (podľa tohoto čísla bude daný unzerát topovaný)
  • Po prijatí platby na Náš účet Vám okamžite budeme topovať inzerát. (Daňový doklad o úhrade obdržíte e-mailom)

 

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 0003 8170 9047

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: ČÍSLO INZERÁTU


 CENNÍK PRE TOPOVANIE INZERÁTU

 

 

 Počet dní na topovanie.  Čiastka na úhradu
 7 dní 2,- €
 14 dní 3,50 €
 21 dní 5,- €
 30 dní 6,- €

Spôsob plarby: